Přijímací řízení

Jestliže ti něco není zcela jasné nebo váháš, zda je “ékáčko” pro tebe tou správnou volbou, napiš nám na ek@fel.cvut.cz, na Facebook nebo na Instagram. Rádi ti zodpovíme tvoje otázky.

 

Bakalářský program

Přijímací řízení do všech bakalářských programů na FEL je jednotné. Součástí je přijímací zkouška z matematiky, která však může být výborným studentům prominuta.

Základním předpokladem pro přijetí na fakultu je mít úplné střední nebo střední odborné vzdělání zakončené maturitou.

Veškeré informace, které které se týkají přijímacího řízení a toho, jak se stát studentem EK na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze najdeš na webových stránkách fakulty:

Magisterský program

Magisterský studijní program Elektronika a komunikace je přirozeným pokračováním pro studenty bakalářského programu Elektronika a komunikace. Rovněž jej mohou využít absolventi dalších bakalářských programů FEL, jakož i bakaláři z jiných škol s elektrotechnickým a informatickým zaměřením.

Veškeré informace, které které se týkají přijímacího řízení a toho, jak se stát studentem magisterského programu EK na FEL ČVUT v Praze najdeš na webových stránkách fakulty:

Přijímací zkouška pro zájemce o studium magisterského programu EK probíhá formou písemného testu, tematicky vycházejícího z profilu předpokládaných znalostí zájemců o studium magisterské etapy programu EK.

Písemná zkouška může být prominuta absolventům bakalářských programů na FEL ČVUT v Praze a absolventům dalších bakalářských programů příbuzného charakteru.

O příbuznosti oboru a prominutí přijímací zkoušky rozhoduje přijímací komise na základě žádosti uchazeče zaslané s přihláškou ke studiu spolu s výpisem absolvovaných předmětů. Absolventi FEL ČVUT v Praze o prominutí přijímací zkoušky žádat nemusí.