Přijímací řízení

Bakalářský program

Přijímací řízení do všech bakalářských programů na FEL je jednotné. Součástí je přijímací zkouška z matematiky (vzorový test), která však může být výborným studentům prominuta.

Podrobné informace najdete na fakultních stránkách – jak se stát studentem.

Plné znění podmínek pro přijetí resp. pro prominutí přijímací zkoušky najdete v následujících dokumentech:

Magisterský program

Magisterský studijní program EK je přirozeným pokračováním pro studenty bakalářského programu EK resp. dobíhajícího programu KME. Rovněž jej mohou využít absolventi dalších bakalářských programů, jakož i bakaláři z jiných škol s elektrotechnickým a informatickým zaměřením.

Obecné informace o přijímacím řízení do magisterských programů na FEL jsou dostupné na fakultních stránkách.

Přijímací zkouška pro zájemce o studium magisterského programu EK probíhá formou písemného testu, tematicky vycházejícího z profilu předpokládaných znalostí zájemců o studium magisterské etapy programu EK.

Podrobnější informace o průběhu přijímací zkoušky do studijního programu EK lze nalézt v následujících dokumentech:

Přijímací zkouška může být prominuta uchazeči, který je studentem či absolventem bakalářského, respektive magisterského studijního programu příbuzného charakteru a pokud vážený studijní průměr za celou dobu jeho bakalářského, respektive magisterského studia je nejvýše 1,80.

Plné znění podmínek a podrobnější informace najdete v následujících dokumentech platných obecně pro všechny studijní programy na ČVUT FEL :

Jestliže Vám něco není zcela jasné, nebo s něčím přeci jen váháte, nebojte se nám ozvat na ek@fel.cvut.cz