Bakalářský studijní program

Bakalářský studijní program

Bakalářský studijní program Elektronika a komunikace poskytuje vyváženě široké teoretické znalosti i praktický rozhled v oblasti elektronických systémů, komunikačních technologií a sítí, audiovizuální techniky a souvisejícího zpracování signálů.

Kvalifikace absolventů je postavena na širokém spektru znalostí, vybudovaných na dobrém teoretickém základu, především na průpravě v matematice a fyzice i odborných předmětech.

V rámci studia student absolvuje i řadu prakticky orientovaných předmětů, projektový předmět a vypracuje bakalářskou práci – tím prokazuje schopnost praktické aplikace nabytých vědomostí.

Studijní program nabízí pro všechny studenty jeden společný obor, který jim poskytne dostatečně silný základ znalostí pro navazující magisterské studium. Výběrem povinně volitelných předmětů programu se studenti mohou zaměřit na některou z klíčových specializací.

Podrobné informace, jak nastoupit k bakalářskému studiu, najdete na webu fakulty.

1. ročník

V prvním roce studia společně budujeme základy pro další studium. Středoškoláci z gymnázií si rozšíří povědomí o elektrotechnice a programování a průmyslováci zas znalosti matematiky. Pomůžeme vám osvojit si teoretické znalosti i praktické dovednosti na kterých můžeme dále stavět. 

2. ročník

Ve druhém ročníku se již věnujeme zejména elektrotechnice. Vyzkoušíte si vše – od návrhu obvodu přes jeho realizaci a programování až po výsledné měření a zpracování dat. Ve druháku už se můžete rozhodovat, kam vás to táhne a podle toho si vybrat volitelné předměty i téma pro bakalářskou práci.

3. ročník
Třetí ročník je zejména o odborných předmětech a práci na bakalářce. V posledním roce studia bakalářského programu pak můžete podat přihlášku na navazující magisterský program a dále se rozvíjet v tom, co vás baví.