Bakalářský studijní program

O čem to je a co tě čeká

Bakalářský studijní program Elektronika a komunikace poskytuje vyváženě široké teoretické znalosti i praktický rozhled v oblasti elektronických systémů, komunikačních technologií a sítí, audiovizuální techniky a souvisejícího zpracování signálů.

Kvalifikace absolventů je postavena na širokém spektru znalostí, vybudovaných na dobrém teoretickém základu, především na průpravě v matematice a fyzice i odborných předmětech.

V rámci studia student absolvuje i řadu prakticky orientovaných předmětů, projektový předmět a vypracuje bakalářskou práci – tím prokazuje schopnost praktické aplikace nabytých vědomostí.

Studijní program nabízí pro všechny studenty jeden společný obor, který jim poskytne dostatečně silný základ znalostí pro navazující magisterské studium. Výběrem povinně volitelných předmětů programu se studenti mohou zaměřit na některou z klíčových specializací.

Podrobné informace, jak nastoupit k bakalářskému studiu, najdeš na webu fakulty.

1. ročník

V prvním roce studia společně budujeme základy pro další studium. Středoškoláci z gymnázií si rozšíří povědomí o elektrotechnice a programování a průmyslováci zas znalosti matematiky. Pomůžeme ti osvojit si teoretické znalosti i praktické dovednosti na kterých můžeme společně dále stavět. 

2. ročník

Ve druhém ročníku se již věnujeme zejména elektrotechnice. Vyzkoušíš si vše – od návrhu obvodu přes jeho realizaci a programování, až po výsledné měření a zpracování dat. Podle toho, co tě nejvíce baví, si ve druháku můžeš vybírat volitelné předměty a domluvit si téma bakalářské práce.

3. ročník
Třetí ročník je zejména o odborných předmětech a práci na bakalářské práci. V posledním roce studia bakalářského programu si pak můžeš podat přihlášku na navazující magisterský program a dále se rozvíjet v tom, co tě baví.