Pro studenty

Přijetí na vysokou školu přináší řadu změn, možností, ale i povinností. Na této stránce najdete souhrn toho nejdůležitějšího, co byste na začátku studia měli znát.

Jako nově nastupující student programu EK na FEL ČVUT postupujte podle tohoto návodu.

Informační systémy a hesla

Stejně jako na každé moderní technické univerzitě se i na ČVUT setkáte s celou řadou informačních systémů. Pro přístup do většiny z nich je potřeba se autentizovat a proto je potřeba nastavit si první heslo. Nejčastěji budete navštěvovat tyto systémy:

 • Moodle: fakultní CMS (course management system), ve kterém naleznete studijní materiály a další informace spojené s výukou
 • CourseWare: fakultní wiki jako alternativa k Moodle
 • FELSight: informační servis pro studium, přehled o umístění studijních materiálů a zobrazení rozvrhu a termínů
 • Komponenta studium – KOS: slouží pro správu studijního plánu, zápisy předmětů, zápis témat závěrečných prací a celé řadě dalších úkonů spojených se studiem.
 • Usermap: vyhledávání osob v rámci celé univerzity.
 • Uživatelská databáze – UDB: vyhledávání osob v rámci fakulty. Slouží též k nastavení hesla do wi-fi sítě Eduroam a konfiguraci fakultní e-mailové schránky.
 • Systém ÚTVS: zápis kurzů tělesné výchovy a pro přihlášení na tělovýchovná soustředění.
 • Transakční zúčtovací systém – TZS: bezhotovostní platby zaměstnanců, studentů a hostů za služby a zboží v rámci ČVUT.
 • Informační systém SÚZ: evidence poplatků a správa služeb v rámci SÚZ ČVUT, jako například platba kolejného a další.
 • Procesní portál: obsahuje souhrnné informace o službách a procesech fakulty zpracované formou diagramů.

Pro vstup do všech budov ČVUT budete potřebovat Identifikační čipovou kartu. Využijete ji ale také například pro platbu ve stravovacích zařízeních ČVUT nebo pro zapůjčení knih v knihovně ČVUT. Průkaz lze získat na Vydavatelství průkazů ČVUT.

Eduroam

Ve všech budovách a areálech ČVUT, ale také na celé řadě míst v republice i ve světě, je dostupné bezplatné bezdrátové připojení k internetu v rámci sítě Eduroam. Pro přihlášení do sítě je potřeba zvolit si heslo v nastavení profilu po přihlášení do systému UDB. Jako uživatelské jméno použijte své školní uživatelské jméno s příponou @fel.cvut.cz (tedy např. novak@fel.cvut.cz). Více informací o připojení k síti Eduroam lze nalézt na stránkách FEL ČVUT.

Všichni studenti a zaměstnanci mají svou vlastní e-mailovou schránku, která je určená pro veškerou vnitřní komunikaci v rámci fakulty i univerzity. Pro přihlášení využijte webové rozhraní Horde nebo si nastavte vlastního e-mailového klienta. Více informací naleznete zde.

Tělesná výchova

Zápis tělesné výchovy není na FEL ČVUT povinný. Zájemci však mají k dispozici širokou nabídku sportů a kurzů. Přesné pokyny pro zápis tělovýchovných kurzů naleznete na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT nebo v aktuální vyhlášce proděkana pro studium.

Ubytování na kolejích

Při studiu máte možnost ubytovat se v některém ze zařízení SÚZ ČVUT. Podrobné informace naleznete na stránkách SÚZ ČVUT.

Tvorba rozvrhu a práce se Studijním informačním systémem KOS

Zápis předmětů a jejich rozvrh pro následující semestr si studenti vytvářejí sami v rámci tří kroků.

 1. Nejprve v rámci předběžného zápisu vyjadřují zájem vybrané předměty v příštím semestru studovat, aby fakulta mohla optimálně nastavit kapacity předmětů.
 2. V řádném zápisu svůj zájem oficiálně potvrzují.
 3. Následně si sestavují rozvrh zapsáním vybraného kroužku (skupiny studentů, tzv. paralelek) s předepsanou hodinou výuky.

Předběžný zápis probíhá zhruba v polovině semestru, řádný zápis a tvorba rozvrhu pak v druhé polovině zkouškového období, po absolvování podmínek pro pokračování ve studiu.

Nově přijatým studentům jsou všechny příslušné předměty řádně zapsány na studijním oddělení a studenti nemají možnost (kromě angličtiny a tělocviku) rozvrh upravovat.

Podrobný návod na práci s KOSem lze nalézt na stránkách FEL ČVUT.

Místnosti a budovy ČVUT

Označení místností na ČVUT se řídí jednoduchými pravidly, které umožňují snadno a rychle se orientovat v každém areálu univerzity. Polohu všech budov a místností společně s vysvětlením kódů naleznete na stránkách FEL ČVUT.