Magisterský studijní program

NAVAZUJÍCÍ PROGRAM

Magisterský studijní program

Po absolvování bakalářského programu mohou studenti nastoupit na navazující magisterský program, v němž si mohou vybrat ze 7 specializací:

  • Elektronika
  • Audiovizuální technika a zpracování signálů
  • Fotonika
  • Technologie internetu věcí
  • Komunikační sítě a Internet
  • Mobilní komunikace
  • Rádiové systémy

Povinné předměty oborů, ve kterých studenti získají pokročilé znalosti jsou doplněny předměty povinně volitelnými, které doplňují vzdělání ve zvolené specializaci. Podrobné informace, jak nastoupit k magisterskému studiu, najdete na webu fakulty.

Skladba předmětů magisterského programu

Vyberte předmět:

1 Elektronika
2 Audiovizuální technika a zpracování signálů
3 Fotonika
4 Technologie internetu věcí
5 Komunikační sítě a internet
6 Mobilní komunikace
7 Rádiové systémy
1 Elektronika
Elektronika

Specializace na mikroelektroniku a nanoelektroniku. Praktické znalosti metodiky návrhu, realizace a verifikace elektronických součástek i komplexních elektronických systémů, principů analogových a číslicových integrovaných obvodů, senzorů, mikrosystémů a aktuátorů. Absolvent najde uplatnění ve všech oblastech aplikované elektroniky.

Předměty v jednotlivých semestrech:

2 Audiovizuální technika a zpracování signálů
3 Fotonika
4 Technologie internetu věcí
5 Komunikační sítě a internet
6 Mobilní komunikace
7 Rádiové systémy