Kontakty

Garant a rada programu

Garant

prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.
e-mail: xzvanove@fel.cvut.cz
telefon: 224 355 966


Tutor

Řešíte problém nebo si s něčím kolem studia nevíte rady?
Kontaktujte tutora Františka Runda
e-mail: xrund@fel.cvut.cz


Členové rady
 • doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
 • doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D.
 • prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
 • prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
 • doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Pollák, CSc.
 • Ing. František Rund, Ph.D.
 • Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.
 • Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.
 • Franta Kraus, Dr.Sc. techn. Wiss.Adjunkt, ETH Zürich
 • prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc., ABB Switzerland Ltd., Semiconductors
 • prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.
 • prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
 • doc. Ing. Radoslav Bortel, Ph.D.
 • doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.
Vedení fakulty

Děkan: prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
e-mail: dekan@fel.cvut.cz
telefon: 224 352 015

Proděkan pro bakalářské studium: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.
e-mail: prodekan.bak@fel.cvut.cz
telefon: 224 357 214

Proděkan pro magisterské a kombinované studium: doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
e-mail: jakovenk@fel.cvut.cz
telefon: 224 352 796

Studijní oddělení

Odkaz na web FEL

Vedoucí SO: Ing. Helena Šislerová
e-mail: sislehel@fel.cvut.cz
telefon: 224 353 971

Referentka pro přijímací řízení: Mgr. Ivana Pilarčíková, Ph.D.
e-mail: pilarcik@fel.cvut.cz
telefon: 224 352 057

Katedry programu

Katedra elektromagnetického pole

Vedoucí: prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.
e-mail: pechac@fel.cvut.cz

Katedra mikroelektroniky
Vedoucí: prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
e-mail: hazdra@fel.cvut.cz

Katedra radioelektroniky
Vedoucí: prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
e-mail: pata@fel.cvut.cz

Katedra telekomunikační techniky
Vedoucí: doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.
e-mail:  vodrazka@fel.cvut.cz

Katedra teorie obvodů
Vedoucí: doc. Ing. Radoslav Bortel, Ph.D.
e-mail: sovka@fel.cvut.cz