Profil absolventa/ky

Bakalářský program

Absolvent/ka bakalářského studijního programu získá vynikající technické vysokoškolské vzdělání, které může dále uplatnit též v širokém spektru magisterských studijních programů tuzemských i zahraničních univerzit. Díky praktickým zkušenostem získaným a rozvíjeným ve specializovaných laboratořích a při řešení projektů může ihned nastoupit v řadě prestižních firem.

Absolventi studijního programu EK získají jak široké teoretické znalosti, tak i praktický rozhled v oboru:

Jsou vybaveni znalostmi pro návrh elektronických systémů, konstrukci elektronických přístrojů či jejich komponent, tak znalostmi funkčních principů elektronických součástek a integrovaných obvodů.

Ovládají postupy pro efektivní zpracování a analýzu různých druhů signálů a modulací, zpracování audia a videa, přičemž jednotlivé systémy jsou schopni chápat jako vzájemně propojený celek.

Znají pevné či bezdrátové komunikační technologie a dokáží je navrhovat, a to od jednotlivých radiových či optických komponent, až po optimalizaci sítí a směrování datových toků na vyšších vrstvách komunikace.

Absolvování bakalářského studijního programu poskytuje dobrý základ pro navazující studium. V magisterském studijním programu EK máte možnost profilace v osmi unikátních specializacích:

  • Elektronika
  • Audiovizuální technika a zpracování signálů
  • Fotonika
  • Technologie internetu věcí
  • Komunikační sítě a Internet
  • Mobilní komunikace
  • Rádiové komunikace a systémy
  • Komunikace a zpracování informace

Více najdete v popisu magisterské etapy zde

Magisterský program

Všech osm specializací kombinuje získání teoretických znalostí a praktických zkušeností; všechny nabízejí ideální podmínky pro získání kvalitního, perspektivního a dobře placeného zaměstnání. Absolventi magisterského studijního programu snadno nacházejí zaměstnání v tuzemských i mezinárodních technologických firmách. Pokud vás láká věda, jako absolventi programu Elektronika a komunikace máte otevřené dveře v doktorských studijních programech jak na tuzemských, tak i zahraničních technických univerzitách!