Profil absolventa

Bakalářský program

Absolvent bakalářského studijního programu získá vynikající technické vysokoškolské vzdělání, které může dále uplatnit též v širokém spektru magisterských studijních programů tuzemských i zahraničních univerzit. Díky praktickým zkušenostem získaným a rozvíjeným ve specializovaných laboratořích a při řešení projektů může ihned nastoupit v řadě prestižních firem.

Absolvent studijního programu získá jak široké teoretické znalosti, tak i praktický rozhled v oboru:

Je vybaven znalostmi pro návrh elektronických systémů, konstrukci elektronických přístrojů či jejich komponent, tak znalostmi funkčních principů elektronických součástek a integrovaných obvodů.

Ovládá postupy pro efektivní zpracování a analýzu různých druhů signálů a modulací, zpracování audia a videa, přičemž jednotlivé systémy je schopen chápat jako vzájemně propojený celek.

Zná pevné či bezdrátové komunikační technologie a dokáže je navrhovat, a to od jednotlivých radiových či optických komponent, až po optimalizaci sítí a směrování datových toků na vyšších vrstvách komunikace.

Absolvování bakalářského studijního programu poskytuje dobrý základ pro navazující studium. V magisterském studijním programu EK máte možnost profilace v sedmi unikátních specializacích:

  • Elektronika
  • Audiovizuální technika a zpracování signálů
  • Fotonika
  • Technologie internetu věcí
  • Komunikační sítě a Internet
  • Mobilní komunikace
  • Rádiové komunikace a systémy

Více najdete v popisu magisterské etapy zde

Magisterský program

Všech sedm specializací kombinuje získání teoretických znalostí a praktických zkušeností; všechny nabízejí ideální podmínky pro získání kvalitního, perspektivního a dobře placeného zaměstnání. Absolventi magisterského studijního programu snadno nacházejí zaměstnání v tuzemských i mezinárodních technologických firmách. Pokud vás láká věda, jako absolvent EK na FEL ČVUT máte otevřené dveře v doktorských studijních programech na tuzemských i zahraničních technických univerzitách.