Jak podat přihlášku

K podání přihlášky ke studiu na FEL ČVUT, stačí pár jednoduchých kroků:

1. Vyplnění a vytištění elektronické přihlášky
2. Uhrazení poplatku za přijímací řízení
3. Při zájmu o prominutí přijímací zkoušky doručit příslušné doklady

Podrobnosti najdete na stránkách fakulty.