Jak podat přihlášku

K podání přihlášky ke studiu na FEL ČVUT, stačí tři jednoduché kroky:

1. Vyplnění a vytištění elektronické přihlášky
2. Uhrazení poplatku za přijímací řízení
3. Doručení přihlášky do 31. března osobně na FEL

Podrobnosti najdete na stránkách fakulty.