Charakteristika programu

Bakalářský studijní program

Moderní program, který nabízí studentům skvělou pracovní perspektivu, rozsáhlé znalosti a také velké množství studijních možností. Výsledkem studia jsou široké teoretické znalosti i praktický rozhled v oblasti elektronických systémů, komunikačních technologií a sítí, audiovizuální techniky i zpracování signálů.

Absolventi jsou vybavení znalostmi jak pro návrh elektronických systémů, konstrukci elektronických přístrojů nebo jejich komponent, tak znalostmi funkčních principů elektronických součástek a integrovaných obvodů.

Ovládají postupy pro efektivní zpracování a analýzu různých druhů signálů a modulací, zpracování audia a videa – jednotlivé systémy jsou schopni chápat jako vzájemně propojený celek.

Znají pevné i bezdrátové komunikační technologie – a to od jednotlivých radiových či optických komponent, až po optimalizaci sítí a směrování datových toků na vyšších vrstvách komunikace.

Magisterský studijní program

Přímo navazuje na bakalářský studijní blok. základem programu je především prohloubení už získaných znalostí a dovedností s možností hlubší specializace v jednotlivých oborech:

Nastartujte svou kariéru na správném místě

Studium na naší škole vám dá teoretický základ postavený na kvalitních odborných předmětech, respektovaných vyučujících a špičkovém laboratorním zázemí.

V rámci studia pochopíte a naučíte se pracovat se signály (zpracování a analýza), s elektronickými součástkami i elektronickými systémy (návrh, optimalizace), s komunikačními sítěmi, datovými toky a kybernetickou bezpečností, s rádiovými a optickými prvky a technologiemi spjatými s komunikační, navigační a senzorovou technikou, v oblasti snímání, přenosu a reprodukce audiovizuální informace nebo s internetem věcí (IoT).

Zapojte se do mezinárodních vědeckých projektů

Díky prestiži naší školy doma i v zahraničí se snadno můžete zapojit do tuzemských i zahraničních projektů nejrůznějších výzkumných týmů.

Můžete využít studia na řadě spolupracujících významných univerzitách z celého světa – ve Velké Británii, Spojených státech, Hongkongu a dalších.

Spolupracujeme s mezinárodními institucemi i nadnárodními firmami, jako jsou například Evropská kosmická agentura ESA, Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN, Rohde & Schwarz, ST Microelectronics, Texas Instruments, O2, Cetin, T-Mobile, Vodafone, Alcoma, Cesnet, Bosch, ČEZ a řada jiných.

Komunikace napříč světem

Mobilní telefon jako předmět denního použití reprezentuje zaměření programu – elektrotechnika, komunikační sítě, radiové prvky, senzory či audiovizuální informace.

Technologie jako komunikační systémy, mobilní technologie, družicové navigace, antény nebo senzory jsou celosvětově na vzestupu – a vy budete při tom.

Naučíme vás vnímat elektrotechniku jako komplexní obor.

Naučíme vás tvořit systémy zítřka.

Studuj Double degree na Taiwanu nebo ve Francii

Získejte zkušenosti ze studia v zahraničí, jako bonus se budete pyšnit dvěma tituly.

V rámci magisterského studia máte možnost vycestovat na prestižní partnerskou univerzitu na Taiwanu nebo ve Francii a absolvovat tak část studia v zahraničí.