Informace pro nové studenty

Přijetí na vysokou školu s sebou přináší řadu změn, možností, ale také povinností. Na této stránce proto naleznete jednoduchý souhrn toho nejdůležitějšího, s čím byste se měli na začátku studia seznámit.

Informační systémy a hesla

Stejně jako na každé moderní technické univerzitě se i na ČVUT setkáte s řadou informačních systémů. Přístup do většiny z nich je ale chráněn, a proto si každý uchazeč musí zajistit své uživatelské jméno a zřídit celoškolské heslo ČVUT. Potřebujete k tomu kód vaší přihlášky, který zadáte do aplikace První heslo.

Z historických a technických důvodů se pro přístup do e-mailové schránky studenta využívá ještě druhé, odlišné heslo pro NetWare. Jeho nastavení lze provést s pomocí celoškolského hesla prostřednictvím webového formuláře.

Jako student fakulty se pak setkáte nejčastěji s těmito systémy:

  • FELSight: informační servis pro studium, přehled o umístění studijních materiálů a zobrazení rozvrhu a termínů
  • Komponenta studium – KOS: slouží pro správu studijního plánu, zápisy předmětů, zápis témat závěrečných prací a celé řadě dalších úkonů spojených se studiem.
  • Usermap: vyhledávání osob v rámci celé univerzity.
  • Uživatelská databáze – UDB: vyhledávání osob v rámci fakulty. Slouží též k nastavení hesla do wi-fi sítě Eduroam a konfiguraci fakultní e-mailové schránky.
  • Systém ÚTVS: zápis kurzů tělesné výchovy a pro přihlášení na tělovýchovná soustředění.
  • Transakční zúčtovací systém – TZS: bezhotovostní platby zaměstnanců, studentů a hostů za služby a zboží v rámci ČVUT.
  • Informační systém SÚZ: evidence poplatků a správa služeb v rámci SÚZ ČVUT, jako například platba kolejného a další.
  • Procesní portál: obsahuje souhrnné informace o službách a procesech fakulty zpracované formou diagramů.

Karta studenta

Identifikační čipovou kartu budete potřebovat pro vstup do všech budov ČVUT, ale také například pro platbu ve stravovacích zařízeních ČVUT nebo zapůjčení knih v knihovně ČVUT. Průkaz lze získat na Vydavatelství průkazů ČVUT.

Wi-fi připojení

Ve všech budovách a areálech ČVUT, ale také na celé řadě míst v republice i ve světě, je dostupné bezdrátové připojení k internetu v rámci sítě Eduroam. Pro přihlášení do sítě je potřeba zvolit si heslo v nastavení profilu po přihlášení do systému UDB. Jako uživatelské jméno použijte své školní uživatelské jméno s příponou @fel.cvut.cz (tedy např. novak@fel.cvut.cz).

Více informací o připojení k síti Eduroam lze nalézt na stránkách FEL ČVUT.

E-mailová adresa

Všichni studenti a zaměstnanci mají svou vlastní e-mailovou schránku, která je určená pro veškerou vnitřní komunikaci v rámci fakulty i univerzity. V případě FEL ČVUT je adresa zakončená doménou fel.cvut.cz a předpona je dána vaším uživatelským jménem. Pro přihlášení k e-mailové schránce je třeba nastavit heslo NetWare.

Pro práci s fakultní elektronickou poštou můžete využít webové rozhraní Horde, nebo nastavit připojení přes vlastního klienta. Více informací se dozvíte na stránkách FEL ČVUT.

Tělesná výchova

Zápis tělesné výchovy není na FEL ČVUT povinný. Zájemci však mají k dispozici širokou nabídku kurzů. Přesné pokyny pro zápis tělovýchovných kurzů naleznete na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT nebo v aktuální vyhlášce proděkana pro studium.

Ubytování na kolejích

Při studiu máte možnost ubytovat se v některém ze zařízení SÚZ ČVUT. Podrobné informace naleznete na stránkách SÚZ ČVUT.

Tvorba rozvrhu a práce s KOSem

Standardně si zápis předmětů a jejich rozvrh pro následující semestr studenti utvářejí sami v rámci tří kroků. Nejprve v rámci předběžného zápisu vyjadřují zájem vybrané předměty v příštím semestru studovat, aby fakulta mohla optimálně nastavit kapacity předmětů. V řádném zápisu svůj zájem oficiálně potvrzují a následně si sestavují rozvrh zapsáním vybraného kroužku (skupiny studentů, tzv. paralelek) s předepsanou hodinou výuky.

Předběžný zápis probíhá zhruba v polovině semestru, řádný zápis a tvorba rozvrhu pak v druhé polovině zkouškového období, po absolvování podmínek pro pokračování ve studiu.

Nově přijatým studentům jsou ale všechny příslušné předměty řádně zapsány na studijním oddělení a studenti nemají možnost (kromě angličtiny a tělocviku) rozvrh upravovat.

Podrobný návod na práci s KOSem lze nalézt na stránkách FEL ČVUT.

Místnosti a budovy ČVUT

Označení místností na ČVUT se řídí jednoduchými pravidly, které umožňují snadno a rychle se orientovat v každém areálu univerzity. Polohu všech budov a místností společně s vysvětlením kódů naleznete na stránkách FEL ČVUT.

Rychlé odkazy na web fakulty