Příběh spolupráce, který začal na Kariérních dnech… Stánek našeho zlatého partnera, firmy Rohde&Schwarz, upoutal pozornost Bc. Romana Tyurina, studenta programu Elektronika a komunikace, díky svým inovativním přístrojům a modernímu vybavení. Tento zájem se brzy proměnil v praktickou zkušenost, když Roman dostal příležitost zapojit se do vývoje vektorových analyzátorů, kompaktních elektrických antén a dalších zajímavých projektů během své stáže v této firmě. Romanova cesta s Rohde&Schwarz pokračuje i během jeho magisterského studia, což je jasným důkazem další úspěšné a obohacující spolupráce mezi Fakultou elektrotechnickou a jejími partnerskými firmami. Podrobnosti o výhodách této spolupráce jak pro firmy, tak pro fakultu, vám přiblíží Ing. Radim Vandělík, představitel společnosti Rohde&Schwarz, a doc. Pavel Hazdra, zástupce katedry elektromagnetického pole.