První týden semestru se studenti sešli u piva, kofoly a párku na tácku, aby pohovořili s vedením EK o svých problémech s předměty a návrhy na zlepšení.