Harmonogram školního roku

Zimní semestr

1. 10. 2015 – 17. 1. 2016

Počet výukových týdnů: 13 + 4 dny, (1. týden výuky sudý – 1. a 2. 10.)

Zahájení akademického roku 1. 10. 2015
Imatrikulace studentů 1. ročníku v Betlémské kapli 30. 10. 2015
Předběžné zápisy do letního semestru 16. – 27. 11. 2015
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám 30. 11. 2015
Zimní prázdniny 23. 12. 2015 – 3. 1. 2016
Odevzdání diplomových prací 11. 1. 2016
Odevzdání bakalářských prací 12. 1. 2016
Zkouškové období (5 týdnů) 18. 1. – 21. 2. 2016
Zápisy do letního semestru 1. 2. – 22. 2. 2016
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu – zimní termín (odevzdání diplomové práce: do 11. 1. 2016) 1. 2. – 5. 2. 2016
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu – zimní termín (odevzdání bakalářské práce: do 12. 1. 2016) 8. 2. – 12. 2. 2016

Svátky: 28. 10. 2015 (ST) a 17. 11. 2015 (ÚT) (výuka odpadá)

Náhradní výuka: 11. 1. 2016 (PO) je středeční rozvrh (sudý týden)

Letní semestr

22. 2. – 29. 5. 2016

Počet výukových týdnů: 14 (1. týden výuky sudý)

Rozdělování studentů 1. ročníků BS do bakalářských oborů 14. 3. – 1. 4. 2016
Promoce bakalářů i inženýrů – jarní termín 16. – 17. 3. 2016
Podání přihlášek k přijímacímu řízení do bakalářských i magisterských programů pro akademický rok 2016/2017 do 31. 3. 2016
Předběžné zápisy do zimního semestru ak.r. 2016/2017 18. 4. – 29. 4. 2016
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám 30. 4. 2016
Rektorský den 11. 5. 2016 (ST)
Odevzdání bakalářských a diplomových prací 27. 5. 2016
Přijímací zkoušky do magisterských programů pro akademický rok 2016/2017 (v oborových komisích) 30. 5. – 10. 6. 2016
Zkouškové období (předprázdninový termín – 5 týdnů) 30. 5. – 3. 7. 2016
Zápisy vyšších ročníků BS i MS do akademického roku 2016/2017 13. 6. – 30. 9. 2016
Přijímací zkoušky do bakalářských programů pro akademický rok 2016/2017
– náhradní termín přijímací zkoušky
15. 6. – 17. 6. 2016
23. 6. 2016
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studiu – letní termín (odevzdání bakalářské a diplomové práce: do 27. 5. 2016) 13. 6. – 24. 6. 2016
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy BS pro akademický rok 2016/2017 (předprázdninový termín) 24. 6. 2016
Zápis studentů do 1. ročníku prezenční i kombinované formy magisterského studia (předprázdninový termín) 1. 7. 2016
Letní prázdniny (9 týdnů) 4. 7. – 4. 9. 2016
Promoce bakalářů i inženýrů – letní termín 30. 8. – 1. 9. 2016
Zkouškové období (poprázdninový termín, určeno pro opravné zkoušky – 1 týden)* 5. 9. – 9. 9. 2016
Opravný termín pro státní závěrečné zkoušky v BS i MS z června 2016 (pouze odborná část, podle návrhu státnicových komisí) 5. 9. – 9. 9. 2016
(podle možností kateder)
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy BS pro akademický rok 2016/2017 (poprázdninový termín) 15. 9. 2016
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy navazujícího MS pro akademický rok 2016/2017 (poprázdninový termín) 20. 9. 2016
Náhradní termín zápisu do prvního ročníku prezenční formy BS pro akademický rok 2016/2017 (pro zcela výjimečné případy) 26. 9. 2016
Konec akademického roku 2015/2016 30. 9. 2016

* zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutno získat nejpozději do 9. 9. 2016

Svátky: 25. 3. 2016 (PÁ), 28. 3. 2016 (PO)

Rektorský den: 11. 5. 2016 (ST)

 

Ostatní

Zahájení akademického roku 2016/2017 1. 10. 2016
Imatrikulace studentů 1. ročníku pro akademický rok 2016/2017 v Betlémské kapli 6. 10. 2016
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám 30. 11. 2016
Odevzdání diplomových prací 9. 1. 2017
Odevzdání bakalářských prací 10. 1. 2017
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu – zimní termín
(odevzdání diplomové práce: do 9. 1. 2017)
30. 1. – 3. 2. 2017
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu – zimní termín
(odevzdání bakalářské práce: do 10. 1. 2017)