Nově akreditovaný magisterský program

Informace k magistrskému programu s původní akreditací najdete zde.

Po absolvování bakalářského programu mohou studenti nastoupit na navazující magisterský program, ve kterém nabízíme 7 specializací:

Povinné předměty oborů, ve kterých studenti získají pokročilé znalosti z oblasti návrhu elektronických a komunikačních systémů, zpracování signálu nebo audiovizuální techniky, jsou doplněny povinně volitelnými předměty, doplňujícími vzdělání ve zvolené specializaci.

Podrobné informace, jak nastoupit k magisterskému studiu, najdete na webu fakulty.

Elektronika

1 Mikroprocesory Pokročilé metody DSP Struktury integrovaných systémů Fyzika pevných látek Návrh systémů VLSI
2 Bezdrátové technologie Mikrosystémy Návrh integrovaných systémů Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B
3 DIP projekt Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B Volitelný předmět
4 Diplomová práce Volitelný předmět

Povinně volitelné pro specializaci – B
B2M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy
B2M31IAS Implementace analogových soustav
B2M31ZAS Zpracování analogových signálů
B2M31AED Analýza experimentálních dat
B2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie
B2M17CAD CAD ve VF technice
B2M34PIO Planární integrovaná optika
B2M34ZET Návrh zakázkové elektroniky
B2M34VKE Výkonová elektronika

Audiovizuální technika a zpracování signálů

1 Mikroprocesory Pokročilé metody DSP Zvuková technika 1 Obrazová technika Syntéza audio signálů
2 Bezdrátové technologie Zpracování řeči Komprese obrazů a signálů Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B
3 DIP projekt Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B Volitelný předmět
4 Diplomová práce Volitelný předmět

Povinně volitelné pro specializaci – B
B2M37OBF Obrazová fotonika
B2M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky
B2M37DTR Digitální televize a rozhlas
B2M37ZV2 Zvuková technika 2
B2M31ZAS Zpracování analogových signálů
B2M31ADA Adaptivní metody zpracování signálů
B2M37SSP Statistické zpracování signálu
B2M31AED Analýza experimentálních dat
B2M31BSG Biologické signály

Fotonika

1 Mikroprocesory Pokročilé metody DSP Obrazová technika Obrazová fotonika Vláknově optické technologie
2 Bezdrátové technologie Optické systémy a sítě Šíření vln pro bezdrátové spoje Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B
3 DIP projekt Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B Volitelný předmět
4 Diplomová práce Volitelný předmět

Povinně volitelné pro specializaci – B
B2M34PIO Planární integrovaná optika
B2M34ZET Návrh zakázkové elektroniky
B2M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky
B2M31AED Analýza experimentálních dat
B2M17CAD CAD ve VF technice
B2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie
B2M32PRS Přístupové sítě
B2M17MIO Mikrovlnné obvody
B2M34NSV Návrh systémů VLSI

Technologie internetu věcí

1 Mikroprocesory Pokročilé metody DSP Pokročilé síťové technologie Struktury integrovaných systémů Mobilní komunikační sítě
2 Bezdrátové technologie Šíření vln pro bezdrátové spoje Mikrosystémy Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B
3 DIP projekt Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B Volitelný předmět
4 Diplomová práce Volitelný předmět

Povinně volitelné pro specializaci – B
B2M34NIS Návrh integrovaných systémů
B2M37KDK Kódování v digitálních komunikacích
B2M37DKM Digitální komunikace
B2M32IBE Informační bezpečnost
B2M17ANT Antény
B2M31ADA Adaptivní metody zpracování signálů
B2M37OBF Obrazová fotonika
B2M34ZET Návrh zakázkové elektroniky
B0M33BDT Technologie pro velká data

Komunikační sítě a Internet

1 Mikroprocesory Pokročilé metody DSP Přístupové sítě Pokročilé síťové technologie Digitální komunikace
2 Bezdrátové technologie Řízení telefonní komunikace Optické systémy a sítě Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B
3 DIP projekt Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B Volitelný předmět
4 Diplomová práce Volitelný předmět

Povinně volitelné pro specializaci – B
B2M32THO Teorie hromadné obsluhy
B2M32DSV Distribuované systémy a výpočty
B2M32DSA Diagnostika síťových aplikací
B2M32MKS Mobilní komunikační sítě
B2M32DMT Diagnostika a měření v telekomunikacích
B2M37KAS Komprese obrazů a signálů
B2M31ZRE Zpracování řeči
B0M33BDT Technologie pro velká data
B2M32IBE Informační bezpečnost

Mobilní komunikace

1 Mikroprocesory Pokročilé metody DSP Mobilní komunikační sítě Digitální komunikace Pokročilé síťové technologie
2 Bezdrátové technologie Šíření vln pro bezdrátové spoje Antény Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B
3 DIP projekt Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B Volitelný předmět
4 Diplomová práce Volitelný předmět

Povinně volitelné pro specializaci – B
B2M37KDK Kódování v digitálních komunikacích
B2M32PRS Přístupové sítě
B2M32IBE Informační bezpečnost
B2M37ART Architektura rádiových přijímačů a vysílačů
B2M32THO Teorie hromadné obsluhy
B2M32DMT Diagnostika a měření v telekomunikacích
B2M32DZS Digitální zpracování signálů v telekomunikacích
B2M32DSV Distribuované systémy a výpočty
B2M32RTK Řízení telefonní komunikace

Rádiové systémy

1 Mikroprocesory Pokročilé metody DSP Mikrovlnné obvody Architektura rádiových přijímačů a vysílačů Digitální komunikace
2 Bezdrátové technologie Šíření vln pro bezdrátové spoje Antény Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B
3 DIP projekt Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B Povinně volitelný předmět B Volitelný předmět
4 Diplomová práce Volitelný předmět

Povinně volitelné pro specializaci – B
B2M17MIM Mikrovlnná měření
B2M32MKS Mobilní komunikační sítě
B2M34NSV Návrh systémů VLSI
B2M17CADA CAD ve VF technice
B2M37DTRA Digitální televize a rozhlas
B2M31AEDA Analýza experimentálních dat
B2M99RAD Radarové systémy
B2M37RNVA Rádiová navigace