Double degree EURECOM – informace pro studenty 15. 11. 2018 v 10:45

Zveme Vás na krátkou informační schůzku o “double degree” studiu se špičkovým pracovištěm EURECOM ve Francii.

Prof. Jan Rembowski Vás seznámí se studiem a životem během studia v EURECOMu. Double degree je studium, jehož část probíhá na ČVUT a část na EURECOM, a jehož úspěšný absolvent obdrží diplom z obou škol.

Schůze se uskuteční 15. 11. 2018 v 10:45 s předpokládanou dobou trvání 15 minut plus diskuze.

Místo konání: Technická 2, blok A4, 5. patro, místnost T2:A4-505d.

Dotazy směřujte na Zdeňka Bečváře z Katedry telekomunikační techniky:

doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.
Katedra telekomunikační techniky, FEL, ČVUT
e-mail: zdenek.becvar@fel.cvut.cz
telefon: 2 2435 5964