Studium ve Francii

Program double degree je realizován mezi francouzskou vysokou školou EURECOM a ČVUT v Praze, FEL. Studium probíhá v rámci magisterského studijního programu Elektronika a Komunikace, Komunikační sítě a Internet, Mobilní komunikace, a Technologie Internetu věcí na straně ČVUT v Praze a programu Inteligent communication systems a Internet of Things na straně EURECOMu.

Komu je program určen?

Double degree programu se mohou zúčastnit denní studenti magisterského studia programu Elektronika a komunikace specializace Komunikační sítě a Internet, Mobilní komunikace a Technologie Internetu věcí.

Co musí uchazeč splňovat?

  • absolvent bakalářského studia na ČVUT FEL
  • znalost anglického jazyka na úrovni odpovídající TOEFL: 550 (PBT) / 213 (CBT) / 79-80(IBT) / IELTS 5.5 / TOEIC 750 / Cambridge CAE (pro přijetí není nutný certifikát)

Jak studium probíhá?

Studium je rozděleno do pěti semestrů, z nichž první dva stráví student na ČVUT, další dva na univerzitě EURECOM ve Francii a poslední semestr řeší student diplomovou práci ve firmě nebo na jedné z obou univerzit.

Celé studium ve Francii, včetně obhajoby diplomové práce, probíhá v anglickém jazyce.

Pokud student nemá certifikát znalosti anglického jazyka na úrovni minimálně B2, musí ho nejpozději během studia ve Francii získat, aby mu mohl být udělen francouzský diplom.

Diplomová práce je zpracovávána v anglickém jazyce a je obhajována na obou univerzitách.

Během studia musí student získat alespoň 150 ECTS kreditů (včetně diplomové práce).

 

Po absolvování studia získá student titul inženýr (Ing.) z ČVUT v Praze a titul Master of Science (M.Sc.) z instituce EURECOM.

Jak a kdy podat přihlášku?

Pro podání přihlášky využijte tento formulář, který následně vyplněný zašlete na email zdenek.becvar@fel.cvut.czJako předmět zprávy uveďte Double degree EURECOM.

Termíny pro podání přihlášek je 15.3. pro všechny zájemce plánující odjezd do zahraničí v zimním semestru daného roku.

Existuje finančí podpora pro pobyt v zahraničí?

Tak určitě! Po celou dobu pobytu na EURECOM ve Francii bude studentům poskytnuto stipendium!

Navíc pokud student řeší diplomovou práci ve firmě a vybere si téma z nabídky témat poskytovaných firmami spolupracujícími s institucí EURECOM, tak je mu po dobu řešení diplomové práce firmou vyplácena odměna (řádově tisíce EUR za celou diplomovou práci).

Chcete se dozvědět ještě více?

Další dotazy pak elektronicky směřujte na Zdeňka Bečváře z Katedry telekomunikační techniky:

doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.
Katedra telekomunikační techniky, FEL, ČVUT
e-mail: zdenek.becvar@fel.cvut.cz
telefon: 2 2435 5964