Magisterský studijní program

Máme nejlepší faktulty v republice a absolventy zaměstnávají z 98 %.

NAVAZUJÍCÍ PROGRAM

Magisterský studijní program NOVĚ AKREDITOVANÝ

Po absolvování bakalářského programu mohou studenti nastoupit na navazující
4 letý magisterský program, ve kterém nabízíme 7 specializací.

Bakalářský studijní program Elektronika a komunikace má za cíl poskytnout vyváženě jak široké teoretické znalosti, tak i praktický rozhled v oblasti elektronických systémů, komunikačních technologií a sítí, audiovizuální techniky a souvisejícího zpracování signálů. Kvalifikace absolventů je stavěna na širokém spektru znalostí, postavených na dobrém teoretickém základu, zejména na průpravě v matematice a fyzice a odborných předmětech. V rámci studia student absolvuje i řadu prakticky orientovaných předmětů, projektový předmět a vypracuje bakalářskou práci, čímž prokazuje schopnost praktické aplikace nabytých vědomostí.

Skladba předmětů bakalářského programu

13 povinných předmětů z oblastí GRE/CS

6 oborových předmětů

7 volitelných předmětů

Laboratorní předmět v prvním ročníku

Bakalářská práce