Balakářský program_

Bakalářský studijní program Elektronika a komunikace poskytuje vyváženě široké teoretické znalosti i praktický rozhled v oblasti elektronických systémů, komunikačních technologií a sítí, audiovizuální techniky a souvisejícího zpracování signálů.

Kvalifikace absolventů je postavena na širokém spektru znalostí, vybudovaných na dobrém teoretickém základu, především na průpravě v matematice a fyzice i odborných předmětech.

V rámci studia student absolvuje i řadu prakticky orientovaných předmětů, projektový předmět a vypracuje bakalářskou práci – tím prokazuje schopnost praktické aplikace nabytých vědomostí.

Studijní program nabízí pro všechny studenty jeden společný obor, který jim poskytne dostatečně silný základ znalostí pro navazující magisterské studium. Výběrem povinně volitelných předmětů programu se studenti mohou zaměřit na některou z klíčových specializací.

Podrobné informace, jak nastoupit k bakalářskému studiu, najdete na webu fakulty.

Doporučený průchod programem (prezenční forma od roku 2018):