H0 – Nadpis hlavní sekce

Máme nejlepší faktulty v republice a absolventy zaměstnávají z 98 %.

NADNADPIS – UVOD DO SECE

H1 – hlavní nadpis

Po absolvování bakalářského programu mohou studenti nastoupit na navazující
4 letý magisterský program, ve kterém nabízíme 7 specializací.

Bakalářský studijní program Elektronika a komunikace má za cíl poskytnout vyváženě jak široké teoretické znalosti, tak i praktický rozhled v oblasti elektronických systémů, komunikačních technologií a sítí, audiovizuální techniky a souvisejícího zpracování signálů. Kvalifikace absolventů je stavěna na širokém spektru znalostí, postavených na dobrém teoretickém základu, zejména na průpravě v matematice a fyzice a odborných předmětech. V rámci studia student absolvuje i řadu prakticky orientovaných předmětů, projektový předmět a vypracuje bakalářskou práci, čímž prokazuje schopnost praktické aplikace nabytých vědomostí.

H2 nadpis

bulletpoint seznam

bulletpoint seznam

bulletpoint seznam

bulletpoint seznam

bulletpoint seznam

H2 nadpis

Bakalářský studijní program Elektronika a komunikace má za cíl poskytnout vyváženě jak široké teoretické znalosti, tak i praktický rozhled v oblasti elektronických systémů, komunikačních technologií a sítí, audiovizuální techniky a souvisejícího zpracování signálů. Kvalifikace absolventů je stavěna na širokém spektru znalostí, postavených na dobrém teoretickém základu, zejména na průpravě v matematice a fyzice a odborných předmětech. V rámci studia student absolvuje i řadu prakticky orientovaných předmětů, projektový předmět a vypracuje bakalářskou práci, čímž prokazuje schopnost praktické aplikace nabytých vědomostí.