Video projEKt 2021

Vyhlašujeme soutěž o nejlepší video, natočené studenty FEL! Chopte se kamery, foťáku nebo mobilu, sestříhejte 1-2 minutové video a přihlaste ho do soutěže “video projEKt 2021”.

Pravidla soutěže:

  1. Natočte a sestříhejte krátké video, které trvá 1-2 minuty.
  2. Z videa musí být patrná vazba na FEL ČVUT v Praze nebo přímo na studijní program Elektronika a komunikace
  3. Video nahrajte na Filesender a odkaz ke stažení pošlete do konce ledna 2021 na ek@fel.cvut.cz
  4. Jeden autor může poslat až dvě videa. ProjEKt může vytvořit a zaslat i tým studentů

Určení vítěze a výhry

  1. Zaslaná videa zhodnotí odborná porota a následně je nahraje na Facebook stránku programu EK.
  2. O vítězi rozhodne divácké hlasování – vítězným projEKtem se stane video s největším počtem “Like”
  3. Autoři nejlepších videí obdrží cenu ve formě stipendia – 1. místo 5 000,- Kč, 2. místo 3 000,- Kč, 3. místo 2 000,- Kč.

Podrobná pravidla najdete zde.