Přijímací řízení

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Dle vyhlášky FEL se uskuteční 2. kolo přijímacího řízení do bakalářského i magisterského programu EK. Podmínky pro přijetí jsou stejné jako v 1. kole, detaily lze nalézt níže na této stránce resp. ve vyhlášce děkana FEL viz

Do bakalářského programu EK je přijímací řízení organizováno společně s ostaními programy na FEL. Termín ukončení přijímání přihlášek je 1.9.2017 a přijímací zkouška do všech bakalářských programů se uskuteční v Po 11.9.2017; čas a místo konání přijímací zkoušky budou každému zájemci upřesněny po podání přihlášky zvacím dopisem.

Do magisterského programu EK je termín ukončení přijímání přihlášek 20.8.2017 a přijímací zkouška do magisterského programu EK se uskuteční ve Čt 7.9.2017 od 10:00 v místnosti T2-C3-132. Každý uchazeč bude informován po podání přihlášky zvacím dopisem.

Bakalářský program

Přijímací řízení do všech bakalářských programů na FEL je jednotné. Termín podání přihlášky je do 31.3.2017.
Přesný termín přijímacího řízení bude každému zájemci upřesněn po podání přihlášky zvacím dopisem.

Přijímací zkouška může být prominuta uchazeči, který má výborný prospěch z maturity nebo výborný průměr z matematiky nebo fyziky nebo složil s výborným výsledkem zkoušku Matematika+ od CERMATu nebo se úspěšně účastnil olympiády, případně měl dobrý prospěch ze srovnávacích testů (SCIO, národní srovnávací zkouška).
Zájemci o studium, kterým nebyla prominuta přijímací zkouška, skládají test z matematiky. Zde je k nahlédnutí vzorový test z matematiky.

Plné znění podmínek a podrobnější informace najdete v následujících dokumentech platných obecně pro všechny studijní programy na ČVUT FEL :

Podrobné informace najdete také na stránkách fakulty.

Magisterský program

Přijímací řízení do magisterských programů na FEL je různé pro jednotlivé studijní programy. Termín podání přihlášky je do 31.3.2017.

Přijímací zkouška do programu EK pro školní rok 2017/2018 se bude konat ve St 31. 5. 2017 od 10:00 v místnosti 209, blok D3, v budově Elektrotechnické fakulty v Praze 6 – Dejvicích, Technická 2. Upřesňující informace obdrží každý uchazeč ve zvacím dopise.

Přijímací zkouška pro zájemce o studium magisterského programu EK bude formou písemného testu tematicky vycházejícího z profilu předpokládaných znalostí zájemců o studium magisterské etapy programu EK.  Magisterský studijní program EK je přirozeným pokračováním pro studenty bakalářského programu EK resp. dobíhajícího programu KME. Rovněž jej mohou využít absolventi dalších bakalářských programů, jakož i bakaláři z jiných škol s elektrotechnickým a informatickým zaměřením. Do studia budou přijati všichni uchazeči, kteří v přijímací zkoušce získali alespoň 70% z celkového počtu bodů. Na základě výsledku přijímacích zkoušek může děkan snížit hranici pro přijetí v rozmezí 50-70% bodů. Uchazeči, kteří nedosáhnou alespoň 50% bodů, nebudou ke studiu přijati.  Podrobnější informace o průběhu přijímací zkoušky do studijního programu EK lze nalézt v následujících dokumentech :

POZNÁMKA: Pro doplnění znalostí dle předpokládaného profilu nově akreditovaného programu EK je současným studentům 3. ročníku v bakalářském programu KME v letním semestru 2017/2018 doporučen zápis předmětu “Statistika a pravděpodobnost (B0B01STP)”.

Přijímací zkouška může být prominuta uchazeči, který je studentem či absolventem bakalářského, respektive magisterského studijního programu příbuzného charakterua  pokud vážený studijní průměr za celou dobu jeho bakalářského, respektive magisterského studia je nejvýše 1,80.

Plné znění podmínek a podrobnější informace najdete v následujících dokumentech platných obecně pro všechny studijní programy na ČVUT FEL :

Podrobné informace najdete také na stránkách fakulty.

Jestliže Vám něco není zcela jasné, nebo s něčím přeci jen váháte, nebojte se nám ozvat na ek@fel.cvut.cz