Letní škola

V srpnu 2016 pořádáme Letní školu, zaměřenou na studenty přijaté do prvního ročníku studia na ČVUT FEL, zeména na budoucí posluchače bakalářského studijního programu Elektronika a komunikace.

Primárním cílem je seznámení studentů se základy programování, elektroniky a mikroprocesorové techniky. Jednotlivé dílčí části kurzu jsou koncipovány jako série na sebe navazujících úloh, pokrývajících následující témata:

  • seznámení s vývojovým prostředím Arduino, struktura programu, základní funkce
  • digitální výstupy procesoru, připojení periferie (LED dioda, výkonová LED dioda, žárovka), limity
  • digitálně-analogový převodník, generování periodického signálu, PWM
  • senzory, analogově-digitální převodník, měření teploty
  • jednoduchá síť senzorů, využití internetových služeb, IoT

Arduino_Expermentation_Kit-thumb-691x601-209

Pro všechny úlohy bude připraveny podklady v elektronické formě. Lektorem kurzu bude Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. (viteks@fel.cvut.cz), který má dlouhodobé zkušenosti s výukou v úvodním kurzu programování.

Kurz bude nabídnut v první fázi studentům přijatým do bakalářského studijního oboru Elektronika a komunikace, v případě nenaplnění kapacity bude kurz nabídnut studentům přijatým do ostatních programů. Předpokládaná kapacita kurzu jsou dva běhy po 10 účastnících, tj. celkem 20 účastníků.