Přijímací řízení

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Dle vyhlášky FEL se uskuteční 2. kolo přijímacího řízení do bakalářského i magisterského programu EK. Podmínky pro přijetí jsou stejné jako v 1. kole, detaily lze nalézt níže na této stránce resp. ve vyhlášce děkana FEL viz

Do bakalářského programu EK je přijímací řízení organizováno společně s ostaními programy na FEL. Termín ukončení přijímání přihlášek je 2.9.2018 a přijímací zkouška do všech bakalářských programů se uskuteční v Po 10.9.2018; čas a místo konání přijímací zkoušky budou každému zájemci upřesněny po podání přihlášky zvacím dopisem.

Do magisterského programu EK je termín ukončení přijímání přihlášek 19.8.2018 a přijímací zkouška do magisterského programu EK se uskuteční ve Čt 6.9.2018 od 10:00 v místnosti T2-C3-51. Každý uchazeč bude informován po podání přihlášky zvacím dopisem.

Výsledky přijímací zkoušky do magisterského programu pro školní rok 2018/2019

Výsledky příjímacího řízení ze dne 31.5.2018 : MP7_EK_PRIHLASKY_vysledky_anonymizovane.pdf
Do opravených testů bude možno v případě zájmu nahlédnout v místnosti 530 (B2) ve St 31.5.2018 v 15:00.

Bakalářský program

Přijímací řízení do všech bakalářských programů na FEL je jednotné. Podrobnější informace najdete na fakultních stránkách. Termín podání přihlášky je do 31.3.2018. Přesný termín přijímacího řízení bude každému zájemci upřesněn po podání přihlášky zvacím dopisem.

Přijímací zkouška může být prominuta uchazeči, který má výborný prospěch z maturity nebo výborný průměr z matematiky nebo fyziky nebo složil s výborným výsledkem zkoušku Matematika+ od CERMATu nebo se úspěšně účastnil olympiády, případně měl dobrý prospěch ze srovnávacích testů (SCIO, národní srovnávací zkouška). Zájemci o studium, kterým nebyla prominuta přijímací zkouška, skládají test z matematiky (zde je k nahlédnutí vzorový test z matematiky).

Plné znění podmínek pro přijetí resp. pro prominutí přijímací zkoušky najdete v následujících dokumentech platných obecně pro všechny studijní programy na ČVUT FEL :

Magisterský program

Přijímací řízení do magisterských programů na FEL je různé pro jednotlivé studijní programy. Termín podání přihlášky je do 31.3.2018. Obecné informace najdete na fakultních stránkách. Upřesňující informace o termínu přijímacího řízení obdrží každý uchazeč ve zvacím dopise.

Přijímací zkouška pro zájemce o studium magisterského programu EK bude formou písemného testu tematicky vycházejícího z profilu předpokládaných znalostí zájemců o studium magisterské etapy programu EK.  Magisterský studijní program EK je přirozeným pokračováním pro studenty bakalářského programu EK resp. dobíhajícího programu KME. Rovněž jej mohou využít absolventi dalších bakalářských programů, jakož i bakaláři z jiných škol s elektrotechnickým a informatickým zaměřením. Do studia budou přijati všichni uchazeči, kteří v přijímací zkoušce získali alespoň 70% z celkového počtu bodů. Na základě výsledku přijímacích zkoušek může děkan snížit hranici pro přijetí v rozmezí 50-70% bodů. Uchazeči, kteří nedosáhnou alespoň 50% bodů, nebudou ke studiu přijati.  Podrobnější informace o průběhu přijímací zkoušky do studijního programu EK lze nalézt v následujících dokumentech :

POZNÁMKA: Pro doplnění znalostí dle předpokládaného profilu nově akreditovaného programu EK je současným studentům 3. ročníku v bakalářském programu KME v letním semestru 2017/2018 doporučen zápis předmětu “Statistika a pravděpodobnost (B0B01STP)”.

Přijímací zkouška může být prominuta uchazeči, který je studentem či absolventem bakalářského, respektive magisterského studijního programu příbuzného charakteru a pokud vážený studijní průměr za celou dobu jeho bakalářského, respektive magisterského studia je nejvýše 1,80.

Plné znění podmínek a podrobnější informace najdete v následujících dokumentech platných obecně pro všechny studijní programy na ČVUT FEL :

Jestliže Vám něco není zcela jasné, nebo s něčím přeci jen váháte, nebojte se nám ozvat na ek@fel.cvut.cz