Charakteristika programu


Bakalářský studijní program Elektronika a komunikace má za cíl poskytnout široké teoretické znalosti i praktický rozhled v oblasti elektronických systémů, komunikačních technologií a sítí, audiovizuální techniky a souvisejícího zpracování signálů. Absolvent je vybaven znalostmi jak pro návrh elektronických systémů, konstrukci elektronických přístrojů či jejich komponent, tak znalostmi funkčních principů elektronických součástek a integrovaných obvodů. Ovládá postupy pro efektivní zpracování a analýzu různých druhů signálů a modulací, zpracování audia a videa, přičemž jednotlivé systémy je schopen chápat jako vzájemně propojený celek. Zná pevné či bezdrátové komunikační technologie a dokáže tyto technologie navrhovat, a to od jednotlivých radiových či optických komponent až po optimalizaci sítí a směrování datových toků na vyšších vrstvách komunikace.

Magisterský studijní program Elektronika a komunikace přímo navazuje na absolvování bakalářského studijního bloku a poskytuje  zejména prohloubení základních znalostí a dovedností s možností profilace v oborech:


20150415_015_VIC-Ryszawy-50Nastartujte svou kariéru na správném místě
Dáme vám dobrý teoretický základ postavený na kvalitních odborných předmětech a laboratorním zázemí.

Naučíte se analyzovat a zpracovat různé druhy signálů, pochopíte principy analogové a digitální komunikace, seznámíte se s elektronickými součástkami a návrhem komunikačních řetězců, a to od samotných radiových či optických komponent, až po optimalizaci sítí a směrování datových toků.

Zapojte se do vědeckých projektů
Můžete se zapojit do tuzemských i zahraničních projektů výzkumných týmů.

Využijte možností studia na spolupracujících významných univerzitách z celého světa (UK, USA, Hong Kong aj.). Spolupracujeme s firmami a institucemi jako jsou např. ESA, CERN, Rohde & Schwarz, ST Microelectronics, Texas Instruments, O2, Cetin, T-Mobile, Vodafone, Alcoma, Cesnet, Bosch, ČEZ a řada jiných.

Komunikace napříč světem
Elektroniku a komunikace využíváte každý den.

Komunikační systémy, mobilní technologie, družicová navigace, optické technologie, elektronické součástky a zařízení, audiovizuální systémy, antény, senzory. Budete vnímat slaboproudou elektrotechniku jako komplexní obor. Naučíme vás tvořit systémy zítřka.

Studuj Double degree na Taiwanu nebo Francii
Získejte zkušenosti ze studia v zahraničí, jako bonus se budete pyšnit dvěma tituly.

V rámci studia programu EK máte možnost vycestovat na prestižní partnerskou univerzitu na Taiwanu nebo ve Francii a absolvovat tak část studia v zahraničí.