Magisterský studijní program (původní akreditace)

Informace k nově akreditovanému magisterskému programu najdete zde.

Po absolvování bakalářského programu mohou studenti nastoupit na navazující magisterský program, ve kterém nabízíme 4 obory:

Povinné předměty oborů, ve kterých studenti získají pokročilé znalosti z oblasti návrhu elektronických a komunikačních systémů, zpracování signálu nebo audiovizuální techniky, jsou doplněny povinně volitelnými předměty, doplňujícími vzdělání ve zvolené specializaci.

Podrobné informace, jak nastoupit k magisterskému studiu, najdete na webu fakulty.

Elektronika

Garant: doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., email: jakovenk@fel.cvut.cz

Specializace na mikroelektroniku a  nanoelektroniku. Praktické znalosti metodiky návrhu, realizace a verifikace elektronických součástek i komplexních elektronických systémů, principů analogových a číslicových integrovaných obvodů, senzorů, mikrosystémů a aktuátorů. Absolvent najde uplatnění ve všech oblastech aplikované elektroniky.

20150415_082_VIC-Ryszawy_uprava

Předměty oboru Elektronika

1 Struktury integrovaných systémů Návrh systémů VLSI Fyzika pevných látek Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Volitelný odborný předmět
2 Mikrosystémy Mikroprocesory Návrh integrovaných systémů Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Volitelný odborný předmět
3 DIP projekt Humanitní předměty Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Volitelný odborný předmět Volitelný odborný předmět
4 Diplomová práce Volitelný odborný předmět

Komunikační systémy a sítě

Garant: doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D., email: bohac@fel.cvut.cz

Specializace na proces návrhu a realizace inovativních komunikačních a informačních systémů. Hluboké znalosti pevných i mobilních telekomunikačních sítí, datových a optických sítí, kybernetické bezpečnosti, energetických a průmyslových informačních sítí, sítí datových center a cloudů. Absolventi naleznou uplatnění u domácích i zahraničních telekomunikačních firem.

20150415_054_VIC-Ryszawy_uprava

Předměty oboru Komunikační systémy a sítě

1 Buňkové mobilní sítě Pokročilé síťové technologie Digitální komunikace Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Volitelný odborný předmět
2 Diagnostika a měření v telekomunikacích Optické systémy a sítě Řízení telefonní komunikace Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Volitelný odborný předmět
3 DIP projekt Humanitní předměty Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Volitelný odborný předmět Volitelný odborný předmět
4 Diplomová práce Volitelný odborný předmět

Radiová a optická technika

Garant: prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D., email: xzvanove@fel.cvut.cz

Specializace na návrh radiových a optických prvků, technologií spjatých s komunikační, navigační a senzorovou technikou. Hluboké znalosti měřicí techniky nezbytné pro návrh i diagnostiku takovýchto zařízení a systémů. Studijní obor rozvíjí zejména samostatnost studentů při vývoji komponent a řešení nových problémů, se kterými se v praxi setkají, či schopnost orientovat se v moderních technologiích.

DSC_6336

Předměty oboru Radiová a optická technika

1 Vláknově optické technologie Buňkové mobilní sítě Digitální komunikace Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Volitelný odborný předmět
2 Antény Šíření vln pro bezdrátové spoje Architektura rádiových přijímačů a vysílačů Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Volitelný odborný předmět
3 DIP projekt Humanitní předměty Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Volitelný odborný předmět Volitelný odborný předmět
4 Diplomová práce Volitelný odborný předmět

Audiovizuální technika a zpracování signálů

Garant: doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D., email: pata@fel.cvut.cz

Specializace na oblast digitálního rozhlasu, televize, broadcasting služeb, zvukovou techniku, obrazovou techniku a pokročilých metod číslicového zpracování signálů a jejich aplikací. Poskytuje znalosti snímání, přenosu a reprodukce audiovizuální informace. Absolvent najde uplatnění i v jiných oborech, jako je např. biomedicína, automatizace, geologie, meteorologie, letectví a další.

Předměty oboru Audiovizuální technika a zpracování signálů

1 Syntéza audio signálů Obrazová technika Zvuková technika 1 Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Volitelný odborný předmět
2 Pokročilé metody DSP Zpracování řeči Mikroprocesory Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Volitelný odborný předmět
3 DIP projekt Humanitní předměty Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Volitelný odborný předmět Volitelný odborný předmět
4 Diplomová práce Volitelný odborný předmět