Bakalářský studijní program

20150415_007_VIC-Ryszawy_uprava

Bakalářský studijní program Elektronika a komunikace má za cíl poskytnout vyváženě jak široké teoretické znalosti, tak i praktický rozhled v oblasti elektronických systémů, komunikačních technologií a sítí, audiovizuální techniky a souvisejícího zpracování signálů. Kvalifikace absolventů je stavěna na širokém spektru znalostí, postavených na dobrém teoretickém základu, zejména na průpravě v matematice a fyzice a odborných předmětech. V rámci studia student absolvuje i řadu prakticky orientovaných předmětů, projektový předmět a vypracuje bakalářskou práci, čímž prokazuje schopnost praktické aplikace nabytých vědomostí.

Studijní program nabízí pro všechny studenty jeden společný obor, který jim poskytne dostatečně silný základ znalostí pro navazující magisterské studium. Výběrem povinně volitelných předmětů programu se pak studenti mohou zaměřit na některou z klíčových specializací.

Podrobné informace, jak nastoupit k bakalářskému studiu, najdete na webu fakulty.

Doporučený průchod programem (prezenční forma od roku 2018):

1 Lineární algebra Matematická analýza 1 Datové sítě Úvod do elektrotechniky Ekonomika podnikání Procedurální programování (pro EK a EEM)
2 Diferenciální rovnice a numerika Matematická analýza 2 Fyzika 1 Základy elektrických obvodů Praktické programování v C/C++
3 Komplexní analýza Fyzika 2 Digitální technika Elektronické prvky Elektrická měření Elektromagnetické pole
4 Statistika a pravděpodobnost Elektrodynamika Technika bezdrátové komunikace Elektronické obvody 1 Audiovizuální technika Senzory v elektronice Signály a soustavy
5 Projekt bakalářský Číslicové zpracování signálů Mikroelektronika Technické psaní Telekomunikační systémy a sítě Povinně volitelný předmět
6 Bakalářská práce Povinně volitelný předmět Volitelný odborný předmět

Doporučený průchod programem (dobíhající prezenční forma od roku 2016):

1 Lineární algebra Matematická analýza 1 Fyzika 1 Úvod do elektrotechniky Procedurální programování (pro EK)
2 Diferenciální rovnice a numerika Matematická analýza 2 Fyzika 2 Základy elektrických obvodů Datové sítě Praktické programování v C/C++
3 Komplexní analýza Elektronické obvody 1 Digitální technika Elektronické prvky Elektrická měření Elektromagnetické pole Technické psaní
4 Statistika a pravděpodobnost Elektrodynamika Technika bezdrátové komunikace Elektronické obvody 2 Audiovizuální technika Senzory v elektronice Signály a soustavy
5 Projekt bakalářský Číslicové zpracování signálů Mikroelektronika Telekomunikační systémy a sítě Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět Volitelný odborný předmět
6 Bakalářská práce Humanitní předmět Povinně volitelný předmět Volitelný odborný předmět