Katedry programu

Katedra elektromagnetického pole
Vedoucí: prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.
e-mail: pechac@fel.cvut.cz

Katedra mikroelektroniky
Vedoucí: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
e-mail: husak@fel.cvut.cz

Katedra radioelektroniky
Vedoucí: doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
e-mail: pata@fel.cvut.cz

Katedra telekomunikační techniky
Vedoucí: prof. Ing. Boris Šimák, CSc.
e-mail: simak@fel.cvut.cz

Katedra teorie obvodů
Vedoucí: prof. Ing. Pavel Sovka, CSc.
e-mail: sovka@fel.cvut.cz