6.10.2018 Soutěž v kybernetické bezpečnosti a IoT

Ve spolupráci se společností Electrolux pořádáme technickou znalostní a dovednostní soutěž pro studenty v oblasti kybernetické bezpečnosti a internetu věcí. Soutěž je organizována pro studenty středních a vysokých škol ČR, kteří nejpozději v den soutěže dosáhli věku 18 let. Více viz https://electroluxctf.fel.cvut.cz