Electromagnetic Tuesday (EMiT)

Katedra elektromagnetického pole připravila pro zájemce z řad studentů akci, na které budou připraveny různé experimenty (Teslův transofmátor) a workshopy (některé soutěžní). Přijďte se podívat a poznajte lépe pracovníky katedry a katedru samotnou. Občerstvení bude také připraveno.

plakat_emit_A1